شنبه 6 آبان 1402 - 11:28

تغییرات اقلیمی چه اثری بر منابع سدها داشته است؟

بررسی آخرین وضعیت منابع آبی کشور به‌ویژه سدها که ۴۵ درصد از تامین آب را انجام می دهند، نشان از آن دارد که ۱۴ سد مهم با کاهش آب روبه‌رو شده اند که بخشی از این مساله ناشی از تغییرات اقلیمی است.

به گزارش حاشیه صنعت به نقل از  ایرنا، برخورداری از یک‌سوم بارش متوسط جهانی، توزیع نامتوازن زمانی و مکانی آن و بالا بودن تلفات تبخیر، شرایط تغییر اقلیم را در کشور ایجاد کرده است.

منابع علمی تغییر اقلیم را ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮﻋﺎدی در اﻗﻠﯿﻢ درون اﺗﻤﺴﻔﺮ زﻣﯿﻦ و پیاﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎشی از آن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ کره زﻣﯿﻦ دانسته اند. ﺑﺮاین اﺳﺎس، ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌنی ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻟگوی کلی آب و ﻫﻮایی ﯾک ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ کره زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

تغییراقلیم شامل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧگﯿﻦدﻣﺎ، کﺎﻫﺶﺑﺎرش، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷکﻞﺑﺎرشﻫﺎ ازﺑﺎران ﺑﻪ ﺑﺮف و ﺑﺮﻋکﺲ و نیز اﻓﺰاﯾﺶ رﺧﺪاد ﺧﺸکﺴﺎﻟی ﯾﺎ ﺳﯿﻞ در ﯾک ﻣﻨﻄﻘﻪ است.

ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی داشته است.

براساس آخرین آماری که شرکت مدیریت منابع آب ایران منتشر کرده، تعداد ۱۴ سد مهم کشور با کاهش آب از ۲۵ تا ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته روبه رو شده که بخشی از آن ناشی از نامتوازنی بارش‌ها است.

بر اساس این گزارش، سد «طرق» در خراسان رضوی از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ مهر، سه میلیون مترمکعب موجودی آب داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد و میزان پرشدگی آن هشت درصد است.

«چاه نیمه‌»‌های سیستان و بلوچستان در مدت یاد شده ۴۸ میلیون مترمکعب موجودی آب دارند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد کاهش داشته و اکنون میزان پرشدگی این چاه نیمه‌ها به سه درصد رسیده است.

سد «شمیل و نیان» در استان هرمزگان با ۱۶ میلیون مترمکعب موجودی آب با کاهش ۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته روبه‌رو شده و درصد پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۶ درصد است.

سد «دوستی» خراسان رضوی هم ۸۰ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد کاهش داشته و میزان پرشدگی آن به هفت درصد رسید.

موجودی آب در مخزن سد «تنگوئیه» سیرجان کرمان از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ مهر در حالی به رقم چهار میلیون مترمکعب رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲ درصد کاهش دارد. میزان پرشدگی فعلی این سد ۹ درصد است.

سد «سرنی» در استان هرمزگان نیز اکنون ۱۳ میلیون مترمکعب آب دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل ۶۱ درصد کاهش داشته و درصد پرشدگی ۲۱ درصدی دارد.

سد ساوه در استان مرکزی با ۲۱ میلیون مترمکعب حجم مخزن، ۵۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل دارد و درصد پرشدگی آن نیز هشت درصد است.

سد «استقلال» هرمزگان از ابتدای سال آبی جدید تا ۳۰ مهر، ۷۳ میلیون مترمکعب آب داشته است که در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۵۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان پرشدگی این سد ۳۰ درصد بود.

سد «نساء» استان کرمان هم با ۳۸ میلیون مترمکعب موجودی آب، با کاهش ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو بوده است و درصد پرشدگی ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سد «جیرفت» کرمان هم ۸۱ میلیون مترمکعب آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که میزان پرشدگی این سد به ۲۴ درصد رسیده است.

سد «۱۵ خرداد» در حوضه آبریز «قم‌رود» هم فقط ۳۴ میلیون مترمکعب موجودی آب دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد کاهش‌یافته است. میزان پرشدگی فعلی این سد نیز ۱۸ درصد است.

در مدت یاد شده، موجودی آب در سد «آغ چای» آذربایجان غربی به رقم ۶۴ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش دارد و میزان پرشدگی این سد هم ۳۰ درصد است.

سد دامغان در استان سمنان با هشت میلیون متر مکعب موجودی آب، با کاهش ۲۸ درصدی نسبت به سال آبی گذشته روبه‌رو شده است. البته میزان پرشدگی این سدهم از ابتدای سال آبی ۴۹ درصد است.

موجودی آب در سد «شیرین‌دره» خراسان شمالی از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ مهر هم ۱۷ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد. سد شیرین دره اکنون ۳۱ درصد پرشدگی دارد.

به‌تازگی «فیروز قاسم‌زاده» سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: با توجه به کاهش ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال‌های اخیر، درصد پرشدگی مخازن سدهای مهم کشور متفاوت بوده و برخی سد های کشور در شرایط کنونی خالی و برخی دارای شرایط پرشگی کامل هستندو

وی گفت: همین امر باعث شده‌ برنامه منابع و مصارف سدها در سطح حوضه‌های آبریز کشور به‌صورت جدی و دقیق تنظیم و پایش شود و در سدهایی همچون کرخه، زاینده رود، سدهای استان تهران و مواردی از این قبیل که حجم ذخایر پایین است، تأمین آب با رعایت اولویت تأمین شرب و تضمین عدم کمبود آب برای شرب در ماه‌های آتی دنبال شود.

لینک کوتاه : http://hashiyehsanat.com/?p=8549
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)