سه شنبه 4 خرداد 1400 - 9:11
مشاور معاونت آموزش وزارت صمت تشریح کرد:

پیوند صنعت با زیست بوم نوآوری راهبرد اساسی وزارت صمت

مشاور اجرایی معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت گفت: این معاونت با توجه به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور، طرح‌ها و برنامه‌های تحول گرایانه‌ای را به منظور پیاده‌سازی اکوسیستم نوآوری و فناوری در بخش صنعت کشور پیش بینی کرده است.

به گزارش ایرنا، امروز در دنیا خلاقیت و نوآوری مقدمه اصلی توسعه جوامع امروزی شناخته می شود و بر همین اساس جامعه ‌ای توسعه خواهد یافت که نوآوری به شکل واقعی در آن جریان داشته باشد.
نوآوری محرک اصلی رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف است و امروزه برای شرکت‌ها و صنایع مختلف بسیار حیاتی بوده و می ‌تواند بسترهای رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها را در عرصه ‌های ملی و بین المللی مهیا سازد.
هرچند امروزه ورود به کسب و کارهای نوین و قابل رقابت با دنیا بسیار سخت شده و این مهم نیازمند بهره مندی از دانش فنی روز است، اما با تنظیم مناسب قوانین و مقررات و جلوگیری از انحصارگرایی می توان فضای رقابتی را در این حوزه ایجاد و نوآوری را در این عرصه ارتقا داد.
برای پیاده سازی و ارتقای اکوسیستم نوآوری و فناوری باید به اجزای سیستم شامل مسوولان، صاحبان منافع، ذینفعان، دانشگاه ‌ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ ها و شتاب دهنده‌ های صندوق های نوآوری و شکوفایی خطرپذیر، موسسات مالی و اعتباری و روابط حقوقی فی‌مابین آنها توجه شود.
بر همین اساس معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به این موضوعات، طرح‌ها و برنامه‌ های تحول گرایانه‌ ای را به منظور برقراری روابط صحیح و منطقی در این حوزه به منظور پیاده سازی اکوسیستم نوآوری و فناوری در بخش صنعت کشور پیش بینی و اجرا کرده است.
مشاور اجرایی معاونت آموزش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت که معاونت اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران را نیز عهده دار است، روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، تعدادی از این طرح ها و برنامه ها را به صورت خلاصه تشریح کرد.

طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار

سیدمهدی الدین امینی در خصوص طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) گفت: مطالعه این طرح از نیمه اول سال ۱۳۹۶ آغاز و از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد.
وی افزود: هدف کلی از تدوین و اجرای این طرح مشارکت‌های عینی، عملی و موثر صنعت و دانشگاه برای رسوخ فناوری در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری است.
طرح بومی‌سازی فناوری‌های ارزبر
امینی طرح بومی سازی فناوری های ارزبر را یکی دیگر از طرح های اساسی وزارت صمت در جهت پیاده سازی اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت عنوان کرد و افزود: این طرح در سال ۱۳۹۸ در این معاونت شروع شد و در این راستا پروژه ایجاد دانش فنی و فناوری تولید محصولات منتخب وارداتی از نظر ارزبری با همکاری دانشگاه ‌های توانمند کشور در برنامه‌ های اجرایی تعریف و به موجب آن ۱۴۰۶ قلم از محصولات وارداتی در سه سال گذشته شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت ادامه داد: در نهایت حدود ۵۰ محصول با بیشترین ارزبری و با جزئیات مشخص به منظور بومی سازی و معرفی به دانشگاه ‌ها، پژوهشگاه ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استخراج شد.
به گفته وی، این طرح با توجه به مسئولیت و ظرفیت موجود در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران -ایدرو به منظور پیگیری نهضت ساخت داخلی در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ تحویل این سازمان شد.
طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش خودرو
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران در ادامه، طرح شهرک تحقیقاتی و فناوری کاوش خودرو را یکی دیگر از طرح های وزارت صمت برای ورود اکوسیستم نوآوری به صنعت خودرو نام برد.
امینی افزود: به موجب این طرح مقرر است اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری خودرو با مدیریت سازمان ایدرو و همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در شهرک تحقیقاتی کاوش پیاده سازی شود تا ایده ‌های نو و فناوری‌ های نوین در بخش ‌های مرتبط با خودرو به محصول نهایی توسعه یافته و برای صنعتی سازی به صنایع بزرگ خودرو و شهرک ‌های صنعتی کشور معرفی شود.
طرح ارتقای بهره‌وری
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت در ادامه، یکی دیگر از طرح های این معاونت در وزارت صمت را طرح ارتقای بهره وری عنوان کرد و افزود: این طرح در سال ۱۳۹۸ در این معاونت کلید خورد.
امینی اضافه کرد: به موجب این طرح فرآیندهای لازم برای ارتقای بهره‌ وری در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور شناسایی و در قالب پروژه‌ های قابل اجرا در صنایع، معادن و بازرگانی کشور پیاده سازی شده و نتایج حاصل از آن به منظور رشد اقتصادی و تاثیر آن در تولید ناخالص ملی پایش شده و به صورت دوره ‌ای متناسب با ظرفیت‌ های اقتصادی کشور اصلاح شده است.
وی اظهار کرد: این طرح هم اکنون در تعدادی از صنایع و معادن بزرگ کشور به مرحله اجرا در آمده و نتایج آن تا پایان سال ۱۴۰۰ گزارش خواهد شد.
طرح تحول دانشگاه صنایع و معادن ایران
امینی با اشاره به طرح تحول دانشگاه صنایع و معادن ایران بعنوان یکی دیگر از طرح های وزارت صمت برای پیاده سازی اکوسیستم نوآوری در بخش صنعت و معدن گفت: به موجب این طرح مقرر شده که آموزش برای اشتغال بر اساس مدل مهارتی- مشارکتی صنعت و دانشگاه مطابق با آموزش ‌های دانشگاه DHBW آلمان در صنایع و معادن کشور پیاده ‌سازی شود.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت اظهار کرد: در این طرح پژوهش‌ ها به صورت تقاضامحور برای رفع نیازهای صنعتی و معدنی بنگاه ‌های اقتصادی انجام و فناوری‌ های مورد نیاز صنایع و معادن کشور به صورت تقاضا محور شناسایی و برای بومی سازی آنها اقدام خواهد شد.
طرح دره فناوری های برتر لواسان
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران همچنین طرح دره فناوری های برتر لواسان را یکی دیگر از طرح های معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت برای استفاده و توسعه هرچه بیشتر فناوری در بخش صنعت کشور معرفی کرد.
امینی بیان کرد: به موجب این طرح مقرر است اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری حوزه ‌های صنعتی و معدنی بزرگ کشور به غیر از خودرو در اراضی لواسان متعلق به دانشگاه صنایع ومعادن ایران پیاده ‌سازی شده تا حوزه تحقیق، توسعه و نوآوری صنایع مختلف در آنجا مستقر شوند.
وی، استفاده از ظرفیت‌های درون دستگاهی و برون دستگاهی وزارت صمت از ایده‌ های نو و فناوری‌های نوین و تبدیل آنها به محصولات نهایی و معرفی به صنایع مختلف را از جمله اهداف این طرح عنوان کرد.
طرح تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی وفناورانه وزارت صمت
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن ایران همچنین در ادامه، سیاست‌های بالادستی و ضرورت همراستا کردن فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه مرتبط با صنعت، معدن و تجارت کشور در وزارت متبوع را برای بهره ‌وری حداکثری از ظرفیت‌های علمی تحقیقاتی این موسسات مورد تاکید قرار داد.
امینی طرح تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی و فناورانه وزارت صمت را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: بر اساس این طرح فعالیت‌ های موسسات مذکور با مدیریت کلان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در اراضی کوی سعادت آباد دانشگاه صنایع و معادن ایران ساماندهی شده تا بنگاه‌ های صنعتی، معدنی و تجاری کشور به راحتی بتوانند از ظرفیت‌های هم راستای این موسسات استفاده کنند.
طرح تبدیل ادارات آموزش و پژوهش استان ها به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن یکی دیگر از اهداف کلان وزارت صمت در پیاده سازی اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری‌های اثربخش برای ارتقای کیفی تولیدات صنعتی، معدنی و تجاری و عرضه صحیح آنها به بازارهای هدف را طرح تبدیل ادارات آموزش و پژوهش استان ها به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری عنوان کرد.
امینی تاکید کرد: عملیاتی کردن این سیاست بدون توجه به ارتقای سطح دانش شاغلین در بخش و هدایت صحیح پژوهش ‌ها و فناوری های مورد نیاز امکان پذیر نیسن.
وی ادامه داد: در دنیای امروز توجه به علم و فناوری به عنوان رکن اصلی توسعه شناخته شده و دستیابی به این موضوع بدون توجه و تمرکز ساختاری و ارتقای تشکیلاتی این بخش در سازمان‌های استانی به عنوان نهادهای میانی صف و ستاد برای نظارت بر راهبردهای مورد انتظار وزارت متبوع، امکان پذیر نیست.
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت تصریح کرد: طبق این طرح پیشنهاد شده ادارات آموزش، پژوهش در سازمان‌های استانی به معاونت آموزش، پژوهش وفناوری تبدیل شده و سه ادارات، آموزش و تربیت منابع انسانی، پژوهش، تحقیق و توسعه، فن آوری و نوآوری ذیل این معاونت تشکیل شود.
برنامه تحقیقاتی ارائه سند حکمرانی صنعتی
معاون اجرایی دانشگاه صنایع و معادن در ادامه همچنین سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور از طریق الگوبرداری ناقص از برنامه‌ های توسعه سایر کشورها و در نظر نگرفتن الزامات و پتانسیل‌ های کشور را سیاستی نادرست خواند و برنامه تحقیقاتی ارائه سند حکمرانی صنعتی را یکی از طرح های معاونت آموزش و فناوری وزارت صمت برای تغییر این سیاست نادرست خواند.
امینی گفت: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری موسسات مربوطه و معاونت طرح و برنامه تلاش کرده است با تمرکز بر پتانسیل های موجود در کشور و اسناد بالادستی مرتبط سیاست‌ های اقتصادی، سند سیاست ‌های صنعتی کشور را با نظام ها و الزامات صنعتی کشور مطابقت دهد.
وی افزود: طبق این طرح ساختار سازمانی چابک و متناسب با سیاست ها به منظور پیاده سازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خواهد شد.
پیشنهاد رفع موانع مالیاتی تولید بر اساس میزان تاثیر آنها در تولید ناخالص ملی
مشاور اجرایی معاونت پژوهش و فناوری وزارت صمت در ادامه، پیشنهاد رفع موانع مالیاتی عوامل تولید بر اساس تاثیر آنها در تولید ناخالص ملی را یکی دیگر از طرح های این معاونت در وزارت صمت برای حمایت از رفع موانع مالیاتی عوامل تولید عنوان کرد.
امینی گفت: این معاونت توانسته است با مطالعه فرایند مشوق‌های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته و مطابقت آن‌ها با قوانین و ضوابط موجود در کشور چالش ‌های مالیاتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی مبتنی بر تولید را شناسایی و در سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از تولید و رفع موانع مالیاتی آن پیشنهاد موثری به ذینفعان ارایه کند.
منبع / ایرنا

لینک کوتاه : http://hashiyehsanat.com/?p=56
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)