او ادامه داد در واقع همین اتفاق در کشور ما افتاد اما این حمایت نباید دائمی باشد و دولت باید تا جایی کمک کند که این صنعت با یک استراتژی مدون و مشخص، به بلوغ برسد و وارد بازار جهانی شود. شاهانی با اشاره به بحث رقابت‌پذیری اظهار کرد: اگر بازار بخواهد رقابتی شود باید اجازه بدهیم که واردات خودرو اتفاق بیفتد. این حرف بار‌ها و بار‌ها در کمیسیون و مجلس مطرح شده است اما باید توجه کرد که این رقابت به گونه‌ای اتفاق بیفتد که بتوانیم از تولیدات داخلی کشورمان حمایت کنیم. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با طرح جامع خودرو گفت: ما در صنعت خودرو متاسفانه در دولت‌های مختلف استراتژی توسعه‌ای نداشتیم. بر اساس دستور مجلس سازمان گسترش موظف شد که طرح جامع خودرو را تدوین کند ، اما این طرح بعد از بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس رد شد. شاهانی بر تدوین یک برنامه ۱۰ ساله برای صنعت خودرو تاکید می‌کند. معاون مطالعات تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: حمایت‌های ما از صنعت خودرو هدفمند و بلندمدت نبوده است و به همین دلیل ما نتوانستیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم. شاهانی معتقد است دولت باید برای پیشرفت خودروسازی کشور کارهایی را در دستورکار قرار دهد. شاهانی تصریح می‌کند مهم‌ترین اقدام دولت در این زمینه تدوین و تصویب طرح جامع خودرو است که بهتر است در مجلس تصویب شود و به دولت‌ها و سلیقه مدیران بستگی نداشته باشد.

منبع/ دنیای اقتصاد