درباره ما

سایت حاشیه صنعت در سال ۱۴۰۰ با هدف جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار در حوزه صنعت آغاز،به کار کرد .

گفتنی است سایت حاشیه صنعت دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است .

امید است بتوانیم با تولید محتوا موًر و حقیقی مخاطبان را با صنعت بزرگ کشور و مسائل و چالش های مربوط به آن آشنا سازیم و گام موثری در این حوزه و تحول آن برداریم.